Resor och andra evenemang

Varje år anordnar föreningen en resa till kulturella och intressanta mål i Värmland, med koppling till vårt nummer med geografiskt tema. Ibland bjuder vi in till enstaka kulturevenemang. Vi medverkar även vid bokmässor och andra publika arrangemang.
Här nedanför kan du se en del av det som hänt de senaste åren. (Förstora bilderna genom att klicka på dem!)


Lurö 2015

Lurobaten

2015 års kulturutflykt gick till Lurö, en timmes sjöresa utanför spetsen på Värmlandsnäs. Intresset för resan var så stort att den sedan gick i repris den 29 augusti. Men resan jag nu ska berätta om gjordes lördagen den 30 maj.

Läs mer

Östmark 2014

Ostmark1

Två resor, en på senvåren och en på tidiga hösten, krävdes för att alla medlemmar som så ville skulle få chansen att bekanta sig med Östmark, målet för årets geografiska nummer. Nummerredaktören Björn Sandborgh var initierad guide; han har sina rötter där och fortfarande en flitigt använd boning i byn.

Läs mer

Västvärmland 2013

"En vänlig grönskas rika dräkt har smyckat dal och ängar" skriver psalmisten, som i detta fall är ingen mindre än Carl David af Wirsén, en gång i världen Svenska Akademiens ständige och omstridde sekreterare. Just så tedde sig naturen - Värmlands oräkneliga, nästan ilsket gröna björkar, blyga aspar, blommande hägg och knoppiga syrener - när föreningarna Värmlandslitteratur och Värmländsk Kultur lördagen den 25 maj 2013 företog årets kulturresa till Glaskogen, Årjäng, Koppom och Arvika.

Läs mer

Borgvik 2012

Värmländsk kulturs vårnummer 2012 handlade om Borgvik, och ett Borgviksnummer följs givetvis av en resa till Borgvik. Britt-Marie Insulander var reseledare och kunde summera en lyckad dag. Till och med vädergudarna visade sig någorlunda nådiga denna svala majmånad.

Läs mer

Arvika 2011

Årets kulturresa var som vanligt ett samarrangemang mellan Föreningen Värmländsk Kultur och Värmlandslitteratur. Konstprofessorn Hans-Olof Boström hade satt ihop programmet. Tack vare goda kontakter inom Arvikas konstvärld hade Hans-Olof kunnat komponera ett program av lite annorlunda slag, med hembesök hos både Olle och Jörgen Zetterquist och i Björn Ahlgrenssons stuga i Perserud.

Läs mer

  • 1
  • 2

logoE-post kansli: kansliet@varmlandsk-kultur.com   Telefon 054-10 06 19   Postadress: Verkstadsgatan 1, 652 19 Karlstad
Besöksadress: Verkstadsgatan 1, Karlstad   Bankgiro 5681-7091