Olle Österling

Olle Österling

Ordförande 
070 316 21 72

Lena Bonnevier

Lena Bonnevier

Sekreterare

Elisabeth Björkman

Elisabeth Björkman

Ledamot
Hans-Olof Boström

Hans-Olof Boström

Ledamot

Maria Eld

Ledamot

Linda Höglund

Linda Höglund

Ledamot

Lennart Karlsson

Lennart Karlsson

Ledamot

Lill Nilsson

Lill Nilsson


Ledamot
Leif Persson

Leif Persson

 

Ledamot

Björn Stefanson

Björn Stefanson

Ledamot
Martin Stolare

Martin Stolare

Ledamot
Claes Åkerblom

Claes Åkerblom

Ledamot

logoE-post kansli: kansliet@varmlandsk-kultur.com   Telefon 054-10 06 19   Postadress: Verkstadsgatan 1, 652 19 Karlstad
Besöksadress: Verkstadsgatan 1, Karlstad   Bankgiro 5681-7091