Olle Österling

Olle Österling

Ordförande
070 316 21 72
Gunvor Nyman

Gunvor Nyman

Sekreterare
Elisabeth Björkman

Elisabeth Björkman

Ledamot
Lena Bonnevier

Lena Bonnevier

Ledamot
Hans-Olof Boström

Hans-Olof Boström

Ledamot
Evalena Lübeck

Evalena Lübeck

Ledamot
Lill Nilsson

Lill Nilsson


Ledamot
Björn Stefanson

Björn Stefanson

Ledamot
Martin Stolare

Martin Stolare

Ledamot
Claes Åkerblom

Claes Åkerblom

Ledamot
Lennart Karlsson

Lennart Karlsson

Suppleant

Maria Eld

Suppleant

Linda Höglund

Suppleant

logoE-post kansli: kansliet@varmlandsk-kultur.com   Telefon 054-10 06 19   Postadress: Verkstadsgatan 1, 652 19 Karlstad
Besöksadress: Verkstadsgatan 1, Karlstad   Bankgiro 5681-7091