Stipendier och priser

 

Kulturpris

Vartannat år delar Föreningen Värmländsk kultur ut ett kulturpris till en person som haft stor betydelse för det värmländska kulturlivet. Detta år 2018 gavs priset till Hervor Svenonius. Hon hyllades vid årsmötet av ordföranden Olle Österling med blommor och diplom, och fick ta emot en prissumma på 5 000 kronor. Vid sidan av ett yrkesliv som bibliotekarie recenserade hon under åtskilliga år barn- och ungdomslitteratur, hon spelar teater i Folkteatern Järnet, är mångårig ordförande i Karlstads Riksteaterförening, har sjungit i flera av de framträdande Karlstadskörerna – alltihop meriter i sammanhanget.

Och så är hon duktig diktare – det visade hon med följande tack: 

Ack Värmeland du sköna
du härliga land
hit kom jag, jämtlandsböna
till Vänerns fagra strand.

Sen dess mitt hjärta slagit
för länet med stort V
nån mö har jag ej tagit
men bidragit med tre!

Kulturen ymnigt öser
med drill och glad kadens
bland andra kallstatöser
som bjudit upp till dans

finns Värmlands nio muser
som tog mig i sin famn
Terpsicore förtjuser
i flera körers namn.

Ja, Erato och Klio
med bok och lyrisk lag
nu möts även på bio:
Arenan älskar jag!

Men kanske mest från scenen
två muser följt mig har
Thalia, Melpomene
teaterns radarpar.

En mask för lust och gapskratt
och en för sorg och gråt.
Det är väl givet så att
de båda följas åt.

Ja, så är livets mening
i knytblus eller frack.
Värmlands kulturförening:
tag mot mitt varma tack!

hervor2018Hervor Svenonius erhåller årets kulturpris av Olle Österling.

 

Tidigare pristagare, utsedda av styrelsen: 

2006  Bengt Åkerblom
2008  Torbjörn Sjöqvist
2010  Kjell Fredriksson
2012  Aina Svensson
2014  Peter Olausson
2016  Gunnar Svensson
2018  Hervor Svenonius

 

Kulturstipendium

Ungdomsfonden delar vartannat år ut stipendier till värmländsk ungdom under 28 år, för utbildning och forskning inom det kulturella området och som belöning för kulturella insatser i Värmlands län. En särskild styrelse av sakkunniga bedömer ansökningshandlingarna. Nästa tillfälle är 2019, information om hur man ansöker kommer  i god tid att presenteras  på denna sida.

 

2017 års stipendiater

Värmländsk kultur delade 2017 ut tre stipendier ur ”Ungdomsfonden till Johan Backlunds minne” till unga värmländska kulturarbetare - en musiker och två konstnärer.

Musikern är 17-årige Albin Myrin från Karlstad. Han går andra året på Sundstagymnasiets musikestetiska program. Hans huvudinstrument är klarinett, men han spelar även nyckelharpa och skalmeja och är dessutom sångare. Hans långsiktiga mål är att studera något av folkmusikprogrammen vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

Leif Engström är född 1992 och från Brunskog. Han studerar vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm sedan 2015. Han har haft flera utställningar, bland annat i Arvika, där han fanns med vid höstsalongen 2016 och dessutom hade en soloutställning på Galleri 39 samma år. Hans måleri varierar, från naturalistisk avbildning till mer abstrakt konst. 

Katrin Karlsson är 27 år, från Karlstad och studerande. Hon går sista terminen på kulturvetarprogrammet vid Karlstads universitet. Vid sidan av detta ägnar hon mycket tid åt att måla. Hon använder vanligtvis olja eller akryl och arbetar ofta med stora format och mycket färg. Stipendiet kommer hon att använda för att utveckla måleriet, kanske via Kyrkerud och senare konsthögskola.

De tre stipendiaterna får 5 000 kronor vardera.  

Stipendiater2017Två av 2017 års stipendiater: Katrin Karlsson och Albin Myrin. På bilden saknas Leif Engström.

 

Tidigare stipendiater

Det första stipendiet gavs 1995 till Tina Bengtsson, verksam inom området teater. Efter en lång paus har det sedan givits ut vartannat år och mestadels delats av två, nämligen följande:

2003  Carl-Olof Berg, dans, samt Erik Berndalen, musik
2005  Daniel Wirtberg, film
2007  Anton Höber, lyrik och musik, samt Anna Ileby, konst och textil
2009  Oskar Kardemark, foto, samt Fredrik Andersson, musik
2011  Marie Söderberg, dirigering, tvärflöjt och sång, samt Jo Ehnsiö, dans
2013  Per Kunze, musik, samt Johan Olsson, sång (opera)
2015   Helena Lundgren Landin, forskning (om flottningen), samt Cajsa Wessberg, konst och design
2017 Albin Myrin (musik), Leif Engström (konst), Katrin Karlsson (konst).

 

2011 ungdJo ensj och marie sderberg2011 års stipendiater Jo Ehnsiö och Marie Söderberg tillsammans med föreningens ordförande Aina Svensson.
2011 ungdJo ensj och marie sderberg2015 års stipendiat Helena Lundgren Landin hyllades av stipendiekommitténs Jörgen Jansson och Aina Svensson.

logoE-post kansli: kansliet@varmlandsk-kultur.com   Telefon 054-10 06 19   Postadress: Verkstadsgatan 1, 652 19 Karlstad
Besöksadress: Verkstadsgatan 1, Karlstad   Bankgiro 5681-7091