Första programpunkten var emellertid ett besök i Långvak hos Ulla Nilsson på Övre Stortorpet. Där jobbade en gång i tiden hennes pappas morbror Samuel och gjorde krukor men senare också keramik, som han signerade. Redan 1846, då skråväsendet upphörde, hade krukmakare flyttat ut från Arvika till Långvak för där fanns nämligen fin lera, "fet och blå och nästan som smör att ta i", för att citera Ulla. Tio år gammal började hon (född 1956) hjälpa till hos Samuel men 1975 stängde han verkstan, som hon så småningom, när hon och hennes man blivit ägare till Övre Stortorpet, restaurerade och fick kulturminnesmärkt. Det är nu ett levande dokument över ett gammalt hantverk. Vi fick naturligtvis komma in i denna märkliga verkstad liksom i den nybyggda utställningslokalen.
Nästa uppehåll gjorde vi på Anneberg i Rackstad, där Jörgen och Margareta Zetterquist bor i ett falurött hus av äldre datum, med utsikt över Racken – vad annars? Här fick vi gå husesyn och förundras över allt vad Jörgen och Margareta samlat ihop under årens lopp. Konstnären själv tog emot oss i sin ateljé en trappa upp. På staffliet hade han en olja under arbete och i ateljén fanns tillräckligt med målningar för en hel utställning. Någon timme senare hade vi förflyttat oss till Pershage i Perserud, där Margareta Gustafsson kunde visa oss stugan som Björn Ahlgrensson med sin fru Elsa, syster till Fritz Lindström, bodde i några år i början av 1900-talet. Rummet med den öppna spisen, som avbildas i Ahlgrenssons mest kända målning, Skymningsglöden, finns kvar i oförändrat skick - i princip!
Ingen konstresa till Arvika utan ett besök på Rackstadmuseet. Här blev vi guidade av avgående museichefen Richard Sangwill, som bl.a. berättade om konstnärskolonier i allmänhet och Rackstadkolonin i synnerhet. Vi fick också en visning av konsthantverkutställningen i den nyare delen av museet.
Sista anhalt på resan blev Väststuga i Långvak. Där bor sedan många år Denise och Olle Zetterquist i ett präktigt hus från mitten av 1800-talet med ett utbygge i svensk 1700-talsstil från 1908. Ett omaka men ändå lyckat äktenskap mellan två byggnadsstilar! Olle och Denise hade trots hotande, gråa moln och tilltagande kylig vind dristat sig att ställa ut flera prov på sin konst på gården bakom huset. Också här fick vi gå husesyn i ett på konstföremål välfyllt hus.
Kunnig och underhållande ciceron under resan var förstås Hans-Olof Boström, men kåserade under resan till Arvika gjorde också Föreningen Värmlandslitteraturs ordförande, som med utgångspunkt i två böcker, Ivan Schymans Värmländska versmakare och Arvika kommuns jubileumsbok I Arvika, berättade om några författare med hemvist och/eller ursprung i Arvikatrakten som Tage Aurell, Robert Kangas, Bengt Hallgren, Reidar Nordenberg, Sven Smedberg och Urban Magnusson.
Bengt Åkerblom

 

logoE-post kansli: kansliet@varmlandsk-kultur.com   Telefon 054-10 06 19   Postadress: Verkstadsgatan 1, 652 19 Karlstad
Besöksadress: Verkstadsgatan 1, Karlstad   Bankgiro 5681-7091