Östmark 2014

Två resor, en på senvåren och en på tidiga hösten, krävdes för att alla medlemmar som så ville skulle få chansen att bekanta sig med Östmark, målet för årets geografiska nummer. Nummerredaktören Björn Sandborgh var initierad guide; han har sina rötter där och fortfarande en flitigt använd boning i byn. Ett första stopp med kaffe och smörgåsar gjordes i Östmarks fina hembygdsgård, innan vägen bar uppåt mot finngårdarna Juhola och Mattila. På den senare åts lunchen, där motti med fläsk var ett självklart alternativ. På återvägen besöktes Östmarks kyrka och kyrkogård, även här med intressant guidning.

Ostmark1
Första stopp hembygdsgården - höstens resa.
Ostmark2
På vandring mot Juhola - vårens tur.
Ostmark3
På Juholas gårdstun.
Ostmark4
Björn Sandborgh i berättartagen.
Ostmark5
... och han har mer att förmedla!
Ostmark6
Mattilas eldsjäl Kurt Eide och Björn Sandborgh.
Ostmark7
Nävgröt med fläsk - mmmm!

 

logoE-post kansli: kansliet@varmlandsk-kultur.com   Telefon 054-10 06 19   Postadress: Verkstadsgatan 1, 652 19 Karlstad
Besöksadress: Verkstadsgatan 1, Karlstad   Bankgiro 5681-7091